April 2021
Gagal permohonan rentas negeri, gadis terkilan dengan permergian ayah

Umumnya mengetahui sepanjang pelaksanaan Perlntah KawaIan Pergerakan (PKP) mana-mana individu sama sekali tldak dibenarkan untuk merntas negeri melainkan mempunyai hal kece.masan dan sudah mendapat permit daripada pihak poIis. Iarangan tersebut menyebabkan ibu bapa yang menetap…